piątek, 27 grudnia 2013

Co to jest Profil Kandydata na Kierowcę PKK


 Profil Kandydata na Kierowcę ( nr PKK ) jest to 20 cyfrowy numer nadawany przez Urząd Miasta ( Starostwo ) dla osób chcących rozpocząć naukę jazdy na kursie prawa jazdy. Nr ten wymagany jest aby zapisać się na kurs prawa jazdy w osk oraz do przystąpienia po kursie do egzaminu państwowego w PORD.

Aby uzyskać nr PKK należy przygotować następujące dokumenty:   • Wniosek o wydanie prawa jazdy  - taki wniosek pomożemy Ci wypełnić w naszej szkole podczas zapisu na kurs prawa jazdy.
  •  Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem  - aby uzyskać takie orzeczenie musisz przebadać się u lekarza uprawnionego do badań kierowców. Nasza szkoła organizuje takie badania 
  • 1 wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia ( takie zdjęcie jak do dowodu osobistego ) o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania.

Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu/ UWAGA : Dodatkowo mogą być wymagane inne dokumenty:

  • - kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiadasz już prawo jazdy to musisz dostarczyć ksero tego dokumentu.
  • - zgoda rodzica na uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem przez osobę poniżej 18 roku życia - jeżeli jesteś nie pełnoletnią osobą to musisz dostarczyć zgodę na piśmie rodzica lub opiekuna w której wyrażana jest zgoda na przystąpienie do kursu prawa jazdy. Druk takiej zgodny możesz pobrać z naszej strony intranetowej lub otrzymasz w biurze naszej szkoły jazdy.


Prawo jazdy Gdynia, Nauka jazdy Gdynia , Szkoła Jazdy Gdynia, prawko Gdynia, osk Gdynia, kurs prawa jazdy Gdynia, szkoła Gdynia, Gdynia prawo jazdy, Gdynia nauka jazdy , Gdynia kurs prawa jazdy,